skutera.su -

купить или арендовать online
+7 (495) 545-21-33 support@site.su
 • Домены совпадающие с skutera
 • Покупка
 • Аренда
 • skutera.su
 • 20 000
 • 200
 • Домены с транслитом skutera
 • Покупка
 • Аренда
 • скутера.рф
 • 200 000
 • 2 000
 • Домены начинающиеся с skuter
 • Покупка
 • Аренда
 • skutery.su
 • 20 000
 • 200
 • Домены с синонимами skuter
 • Покупка
 • Аренда
 • скутерист.рф
 • 70 000
 • 700
 • Домены с транслитом skuter
 • Покупка
 • Аренда
 • motorollery.ru
 • 200 000
 • 2 000
 • Домены содержащие skuter
 • Покупка
 • Аренда
 • elektroskutery.ru
 • 50 000
 • 500
 • Домены с переводом, содержащими skuter
 • Покупка
 • Аренда
 • скутерки.рф
 • 70 000
 • 700
 • Домены с транслитом, содержащими skuter
 • Покупка
 • Аренда
 • скутеристы.рф
 • 150 000
 • 1 500
 • Рекомендуемые домены
 • Покупка
 • Аренда
 • алкоголизмы.рф
 • 50 000
 • 500
 • афоризм.su
 • 20 000
 • 200
 • блестящее.рф
 • 70 000
 • 700
 • влажность.рф
 • 70 000
 • 700
 • всяк.рф
 • 70 000
 • 700
 • всякий.рф
 • 70 000
 • 700
 • грудастая.рф
 • 70 000
 • 700
 • иммунитет.su
 • 20 000
 • 200
 • иммунитеты.рф
 • 150 000
 • 1 500
 • каро.рф
 • 200 000
 • 2 000
 • косметологии.рф
 • 70 000
 • 700
 • критически.рф
 • 50 000
 • 500
 • омлеты.рф
 • 150 000
 • 1 500
 • партизаны.рф
 • 100 000
 • 1 000
 • поедим.рф
 • 70 000
 • 700
 • пополнение.рф
 • 100 000
 • 1 000
 • пот.рф
 • 150 000
 • 1 500
 • предубеждение.рф
 • 70 000
 • 700
 • предубеждения.рф
 • 50 000
 • 500
 • прослушай.рф
 • 70 000
 • 700
 • прослушать.рф
 • 70 000
 • 700
 • пьесы.рф
 • 150 000
 • 1 500
 • религиозный.рф
 • 100 000
 • 1 000
 • скопируй.рф
 • 100 000
 • 1 000
 • сплин.su
 • 18 334
 • 183
 • стоматит.рф
 • 100 000
 • 1 000
 • стоматиты.рф
 • 50 000
 • 500
 • убойное.рф
 • 70 000
 • 700
 • фидер.рф
 • 100 000
 • 1 000

Список буддийских храмов Вьетнама

[[Файл:Chùa Quốc Ân 1.jpg|right|thumb|300px| Пагода Кыок Ан . Город Хюэ.]] Список буддийских храмов [[Вьетнам]]а. == [[Анзянг]] == * Мьен Ба Чуа Сы, [[:vi:Miếu Bà Chúa Xứ|Miếu Bà Chúa Xứ]] * Фыок Дьен, [[:vi:Chùa Phước Điền|Chùa Phước Điền]] * Фи Лай, [[:vi:Chùa Phi Lai|Chùa Phi Lai]] * Там Быу, [[:vi:Chùa Tam Bửu|Chùa Tam Bửu]] * Са Тон, [[:vi:Chùa Xà Tón|Chùa Xà Tón]] * Зьёнг Тхань, [[:vi:Chùa Giồng Thành|Chùa Giồng Thành]] * Фат Лон, [[:vi:Chùa Phật Lớn|Chùa Phật Lớn]] * Тай Ан, [[:vi:Chùa Tây An|Chùa Tây An]] * Онг Бак, [[:vi:Chùa Ông Bắc|Chùa Ông Bắc]] == [[Бакзянг]] == * Винь Нгьем, [[:vi:Chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang)|Chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang)]] == Бакнинь == * Бут Тхап, [[:vi:Chùa Bút Tháp|Chùa Bút Tháp]] * Зан, [[:vi:Chùa Dận|Chùa Dận]] * Зау, [[:vi:Chùa Dâu|Chùa Dâu]] * Ким Дай, [[:vi:Chùa Kim Đài|Chùa Kim Đài]] * Фат Тить, [[:vi:Chùa Phật Tích|Chùa Phật Tích]] == Бариа-Вунгтау == * Линь Сон Со Ты, [[:vi:Linh Sơn Cổ Tự|Linh Sơn Cổ Tự]] * Ньет Бан Тинь Са, [[:vi:Niết Bàn Tịnh Xá|Niết Bàn Tịnh Xá]] * Дай Тонг Лам, [[:vi:Chùa Đại Tòng Lâm|Chùa Đại Tòng Lâm]] == Биньтхуан == * Пагода на горе Та Ку, [[:vi:Chùa núi Tà Cú|Chùa núi Tà Cú]] == [[Даклак]] == * Кхай Доан, [[:vi:Chùa Khải Đoan|Chùa Khải Đoan]] == Куангнинь == * Пагода на горе Ен Ты, [[:vi:Núi Yên Tử|Núi Yên Tử]] == Кьензянг == * Ханг, [[:vi:Chùa Hang (Kiên Giang)|Chùa Hang (Kiên Giang)]] * Фу Зунг, [[:vi:Chùa Phù Dung|Chùa Phù Dung]] == Лангшон == * Там Тхань, [[:vi:Chùa Tam Thanh|Chùa Tam Thanh]] == Намдинь == * Фо Минь, [[:vi:Chùa Phổ Minh|Chùa Phổ Minh]] == Ниньбинь == * Бай Динь, [[:vi:Chùa Bái Đính|Chùa Bái Đính]] * Бить Дунг, [[:vi:Chùa Bích Động|Chùa Bích Động]] == Тхайбинь == * Кео, [[:vi:Chùa Keo|Chùa Keo]] == Тыатьен-Хюэ == == Тьензянг == * Винь Чанг, [[:vi:Chùa Vĩnh Tràng|Chùa Vĩnh Tràng]] == Хайзыонг == * Ан Нинь, [[:vi:Chùa An Ninh|Chùa An Ninh]] * Кон Шон, [[:vi:Chùa Côn Sơn|Chùa Côn Sơn]] == [[Ханой]] == * [[Пагода на одном столбе]] * [[Ароматная пагода]] * [[Пагода Чанкуок]] * {{нп5|Пагода Куансы||vi|Chùa Quán Sứ}} * {{нп5|Пагода Ланг||vi|Chùa Láng}} * {{нп5|Пагода Баотхьен||vi|Chùa Báo Thiên}} * {{нп5|Пагода Хынгки||vi|Chùa Hưng Ký}} * {{нп5|Пагода Кимльен||vi|Chùa Kim Liên}} * {{нп5|Пагода Нань||vi|Chùa Nành}} * {{нп5|Пагода Куангхоа||vi|Chùa Quang Hoa (Hà Nội)}} * {{нп5|Пагода Суй||vi|Chùa Sủi}} * {{нп5|Пагода Сай||vi|Chùa Sải}} * {{нп5|Пагода Тхьенньен||vi|Chùa Thiên Niên}} * {{нп5|Пагода Таосать||vi|Chùa Tảo Sách}} * {{нп5|Пагода Вуа||vi|Chùa Vua}} == [[Хошимин]] == == Шокчанг == * Зой, [[:vi:Chùa Dơi|Chùa Dơi]] == Бодх-Гая (Индия) == * Монастырь Фат Куок Ты, [[:vi:Việt Nam Phật Quốc tự|Việt Nam Phật Quốc tự]] == См. также == * [[Административное деление Вьетнама]] == Ссылки == * [http://www.thaoduongmoscow.com/ru/tdru.html Вьетнамская храм-квартира в Москве] [[Категория:Буддийские храмы Вьетнама]] [[Категория:Списки храмов|Вьетнам]] [[Категория:Списки:Вьетнам|Б]]

25.07.2014 03:18:24